Even aanschuiven aan de toiletten - toiletcabine

Het duurt nog even voor het festivalseizoen zich op gang trekt. Toch denk je als organisator nu al na over 2 belangrijke bezorgdheden van bezoekers: in quasi alle ‘ergernissenlijstjes’ komen lange wachtrijen en vieze toiletten als heikele punten naar voor.

Evenementen willen hun publiek steeds vaker een ‘beleving’ voorschotelen, en comfortabele, nette toiletten maken daar - terecht! - deel van uit. Ons aanbod aan toiletten is uiterst divers. Wij kunnen je bovendien prima advies geven over de positionering en indeling van je toiletzones. Meer WC’s op je terrein betekent niet per se minder wachtrijen. 

Gemengde zones

In de praktijk merken wij dat gemengde zones, met genderneutrale ofwel unisex toiletten, de wachtrijen tot een minimum beperken. Kurt Van Hautegem en Wouter Rogiest, wetenschappers van de Universiteit Gent zochten vorig jaar naar de oorzaken van wachtrijen bij vrouwentoiletten en gebruikten een wiskundig model om festivaltoiletten meer vrouwvriendelijk te organiseren.

Constante service en permanentie bevordert het comfort voor de bezoeker, maar er is meer: uit het onderzoek blijkt dat bij gemengde toiletten de bestaande capaciteit van urinoirs en wc-cabines het efficiëntst wordt gebruikt. De wachttijd voor vrouwen is dan 1.27 minuut, bij de mannen 58 seconden. “Mannen zijn nog steeds in het voordeel, maar wel veel minder dan nu vaak het geval is.”

“Je wint tijd doordat je 'lege momenten' vermijdt, dit zijn momenten waarop er vrouwen staan te wachten terwijl er bij de mannen zittoiletten vrij zijn. Bij gemengde toiletten kunnen vrouwen die vrije toiletten dan gebruiken en gaat die capaciteit niet verloren."

Hou je mannen- en vrouwentoiletten toch liever gescheiden, denk dan aan deze tips:

  • Een brede in- en uitgang bevordert de doorstroming van bezoekers
  • Zorg voor voldoende bewegingsruimte in de toiletzone 
  • Plaats urinoirs en zittoiletten niet te kort bij elkaar

Zet netheid voorop

Bezoekers verwachten propere toiletzones. Of je nu voor septische toiletcabines, de comfortabelere watergespoelde toiletten, of zelfs voor douchecontainers op je festivalcamping gekozen hebt: ze moeten netjes zijn. Een CleanTeam kan daar de oplossing bieden. Zij bevrijden je volledig van alle toiletzorgen: ze houden alle toiletten netjes, vullen tijdig wc papier aan….

Wil je met ons samenwerken? Contacteer ons.