1200x630 Facebook Generic 2 01

Voor ons is een toiletbezoek evident maar 1/3de van de wereldbevolking (2,4 miljard mensen) heeft geen toegang tot een hygiënisch toilet.  1 miljard mensen hebben zelfs geen andere keuze dan hun behoefte op straat of in een veld te doen, ze hebben gewoon geen toilet.

Een van de doelstellingen inzake duurzame wereldwijde ontwikkeling is dat iedereen overal toegang heeft tot hygiënische toiletten in 2030.  Toiletten spelen een cruciale rol in het creëren van een sterke economie, verbeteren van de gezondheid en de bescherming van de veiligheid en waardigheid van de bevolking, vooral vrouwen en meisjes.

Volgens de VN redden toiletten mensenlevens, verhogen ze de productiviteit en creëren ze werkgelegenheid.  Wereld Toilet Dag (worldtoiletday.org) strijdt dus voor een toilet voor iedere wereldburger tegen 2030.

Meer info over de campagne kan je vinden op www.worldtoiletday.info.

Featured Image Index