Duurzaamheid leeft. Naast een aantrekkelijk muziekprogramma is de ecologische voetafdruk van evenementen een heet item geworden. De toiletten zijn een belangrijke factor in dat verhaal. Festivals als Dour en Dranouter, en een paar Nederlandse tegenhangers, nemen speciaal een organisatie onder de arm die op microschaal testen uitvoert inzake afvalverwerking en dus ook ontlasting.

Deze festivals baseren zich op een eenvoudig en krachtig principe: dat festivals in feite kunnen worden gezien als een tijdelijke micro-samenleving, compleet met micro-infrastructuur, energienetwerk, rioolsysteem, ‘wijkjes’, etc.

Ecologische Toiletten Events

Van ontlasting tot ...

Denk je traditioneel, dan kan je het afvalwater van je toiletcontainer lozen op een plaats waar dat mag. Naar duurzaamheid toe zijn er andere oplossingen te bedenken, de ene al nuttiger dan de andere. Enkele voorbeelden: 

Dour plaatst op verschillende locaties op het festivalterrein ‘droge toiletten’. Zij verwachten van de bezoeker dat hij/zij de urine bedekt met een schepje zagemeel. Wij hebben onze twijfels of dit wel een geschikt systeem is voor een massa-evenement.

Beter zijn initiatieven waarbij aan de achterzijde van de toiletunit een verwerkingssysteem gekoppeld is. Een gekend verhaal is dat van de Gentse Feesten. Daar recycleerde de UGent enkele jaren geleden urine tot drinkwater, dat kon worden gebruikt als mestproduct en zelfs om een biertje mee te brouwen.

Vooral het idee om ontlasting te verwerken tot compost heeft toekomst. Bij de toiletten aan de Palace op Dranouter tovert UGent urine om tot drinkwater enerzijds, en mestkorreltjes anderzijds. Die mestkorrels worden gebruikt om planten op het festivalterrein te bemesten.

De Nederlandse ondernemer Semilla gaat met de Sanitation Hub nog verder. Zij filterden reeds op verscheidene middelgrote festivals afvalwater uit toiletcontainers, handwasbakken, douches ... om er vervolgens herbruikbare producten mee te fabriceren. Ondertussen heeft de onderneming verregaande akkoorden om hun technologie ook in ontwikkelingslanden uit te rollen. Er is een eerste samenwerking op til met Kenia.

Waterbesparing

Een ander en al stevig ingeburgerd aspect van een festival: hoe verspil je zo weinig mogelijk water? In een eerder artikel schreven we al dat onze toiletcontainers en handwassers standaard zijn uitgerust met 8 waterbesparende kraantjes. Als festivalbezoekers het onderste deel naar links of rechts duwen, loopt er naast de nippel precies voldoende water naar beneden om je handen te wassen.